การเข้าร่วมพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562

ผู้เข้าร่วมพิธีต้องเข้าหอประชุมสมเด็จย่า ก่อนเวลา 07.30 น. โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ อาคาร พลเอกสำเภา ชูศรี (E4) จากนั้นเดินมายังหอประชุมสมเด็จย่า หรือ สามารถเข้าร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมสมเด็จย่า ก่อนได้
(เนื่องจากมาตรการรักษาความปลอดภัย ถนนบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยจะปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้น)

 • กรณีที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
  ใช้ป้ายชื่อเป็นบัตรแสดงตนในการเข้าหอประชุมสมเด็จย่า
  ตรวจคัดกรองไข้หวัดใหญ่และวัตถุระเบิดที่หน้าหอประชุมสมเด็จย่า
  ติดสติ๊กเกอร์แสดงการผ่านการคัดกรอง
 • กรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
  ตรวจคัดกรองไข้หวัดใหญ่และวัตถุระเบิดที่หน้าหอประชุมสมเด็จย่า
  ติดสติ๊กเกอร์แสดงการผ่านการคัดกรอง

การแต่งกายในการเข้าร่วมพิธีเปิด
ข้าราชการในพื้นที่ แต่งเครื่องแบบปกติขาว
ข้าราชการในพระองค์ แต่งเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
ผู้ร่วมงานแต่งกายชุดสุภาพ (สูทสากล)

**งดใช้โทรศัพท์ แทบเลท และกล้องถ่ายภาพขณะเข้าร่วมพิธีเปิด**